SEPTEMBERACTIE

SEPTEMBER ACTIE!
Fitness, Aerobics, Hiit-training, Spinning, Squash.

Septemberactie

Per maand opzegbaar, geen inschrijfgeld!

€ 29,50 per maand

Deze actie loopt tot 1 november 2018

Inschrijven Septemberactie
Bent U eerder lid geweest

Hierbij gaat ondergetekende akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacy statement
Health & RacketClub Venlo, en geeft ondergetekende toestemming aan Health & Racket Club om middels automatisch incasso het periodiek verschuldigde abonnementsgeld te incasseren van bovenstaande bank/girorekening. Ondergetekende erkent hierbij kennis genomen van de reglementen/huisregels van de club, geldende bij de bovenstaande lidmaatschappen.